Florencie – perla renesance

Florencie, italsky Firenze, patří spolu Římem nebo třeba Benátkami mezi nejkrásnější italská města. Tato toskánská metropole, ležící na řece Arno byla ve středověku centrem významné městské republiky.
Za vlády rodu Medicejských se Florencie stala nejvýznamnějším kulturním centrem severní Itálie a dosáhla nebývalého rozkvětu. Medici – slavný rod florentských bankéřů po několik generací zaměstnával umělce těch nejzvučnějších jmen. Byl to Cosimo Medici, kdo započal dlouholetou tradici mecenášství v oblasti umění a vzdělanosti. Právem je Florencie označována za kolébku italské renesance, vždyť právě zde působili umělci jako Giotto, Michelangelo Buonarotti, Donatello, Filippo Lippi, Sandro Botticelli nebo geniální Leonardo da Vinci.

Slavný most Ponte Vecchio

Slavný most Ponte Vecchio

Toulky za krásným uměním

Zde je několik tipů, co jistě při návštěvě Florencie nevynechat.
Především je to symbol města, dominanta florentského panoramatu – katedrála Santa Maria del Fiore. Tato úchvatná stavba, na které se podíleli největší umělci své doby, v sobě snoubí gotický sloh spolu s prvky toskánské renesance. Můžeme obdivovat Giottovu zvonici, kupoli od Filippa Bruneleschi, nebo freskovou výzdobu od Giorgia Vasari.
Přímo před katedrálou se nachází slavné florentské baptisterium, které zdobí překrásné dveře vytvořené Lorenzem Ghibertim.
Nezapomeňte také navštívit kostel Santa Maria del Carmine, kde se nachází jedinečné fresky Masacciovy, u kterých můžeme obdivovat expresivitu pro toto období velice neobvyklou.
Mezi kouzelná místa Florencie jistě patří také San Miniato al Monte. Tento protorenesanční kostelík se nachází, jak již název napovídá, na kopci a je z něj nádherný výhled na celou Florencii.
Další povinnost florentského turisty je zajisté návštěva galerie Ufizzi, kde může spatřit díla velikánů umění jako je Botticelli, Fra Angelico, Leonardo da Vinci, Tizian, Raffael, Caravaggio aj.