Foresta Umbra – Tajemný les na poloostrově Gargano

Jak jsme již psali dříve, poloostrov Gargano oplývá mnoha půvaby, které vás donutí se do této moderní, společností neposkvrněné oblasti vrátit. Ať už vás při první návštěvě nadchne svým křišťálově čistým azurovým mořem, piniovými hájky či zátokami s nádhernými plážemi nebo roztodivnými vápencovými útvary jeskyní a skalních oken, buďte si jisti, že se na toto kouzelné místo budete chtít vracet zas a znova. Na poloostrově se také nachází krásná starobylá městečka, která mají jedinečnou středomořskou atmosféru. Pro dobrodruhy je tu ale něco zcela jiného!

Vstup do Foresta Umbra

Vstup do Foresta Umbra

Les stínů

Vnitrozemí je velice hornaté a prakticky celý povrch ostrova je tvořen vrchovinou Promontorio del Gargano, jejímž nejvyšším bodem je Monte Calvo (1065 m. n. m.). Celý poloostrov spadá pod Národní park – Parco Nacionale del Gargano, a v jeho centru se nachází nejznámější les parku – Foresta Umbra neboli Les stínů.
Les pokrývá přibližně 400 hektarů půdy a patří k velice cenným botanickým lokalitám Gargana a vlastně i celé jižní Itálie. V minulosti byly tyto lesy nemilosrdně káceny pro dřevo, a proto je Foresta Umbra od roku 1977 chráněnou přírodní rezervací a my máme dnes možnost obdivovat její přebohatou faunu a flóru.

V některých místech připomíná Foresta Umbra nefalšovaný prales

V některých místech připomíná Foresta Umbra nefalšovaný prales

Flóra a fauna

Lesní vegetace je velice rozmanitá, ale nejčastěji narazíte na buky, duby, javory, kaštany a borovice. Na jaře zde vykvétá více než 65 druhů orchidejí, což je nejvíc v celém Středomoří. Tento hluboký les hostí řadu druhů divoké zvěře, může se například stát, že potkáte jednoho ze 120 volně zde žijících jelenů. Téměř v srdci lesa se nachází informační středisko Corpo Forestale, kde můžete získat podrobné informace o turistických trasách a stezkách, které vedou skrz toto území.