Lesina a Varano – jezera s bohatou flórou a faunou

Tato překrásná slaná jezera se nacházejí v provincii Foggia na garganském poloostrově a zabírají nemalou plochu jeho severní části. Jezera sahají až k Jaderskému moři a jsou od něj oddělena jen velice úzkou písčitou šíjí, která vznikla odlivem moře. Ačkoliv jsou již tradičně tyto vodní plochy nazývány jezery, ve skutečnosti se jedná o mořské laguny.

Lago di Lesina

Lesinské jezero je podstatně menší než jezero Varano, ale to mu na kráse jistě neubírá. Právě naopak! Lago di Lesina je domovem rozmanitých druhů ptactva a představuje neodmyslitelný zdroj obživy místním rybářům. Na jeho břehu leží stejnojmenné město, které je známé pro výlov úhořů. Město bylo založeno v roce 663 a můžete v něm obdivovat například kostelík z 11. století.

Lago di Varano

Jezero Varano zabírá úctyhodnou plochu 60 km2, ale není příliš hluboké. Zajímavé je, že průměrná hloubka obou jezer je pouze 0,7 m a nikdy nepřesahuje 2 metry. Pás pevniny, který jezero odděluje od Jaderského moře je porostlý piniemi, vrbami, eukalypty a jinými rostlinami, které dodávají jezeru půvabný středomořský nádech. Na ostrově také našli útočiště kormoráni, volavky,plameňáci a rackové, kteří se u obou jezer hojně vyskytují. Nedaleko od jezera Varano najdete také přístav, odkud odplouvají lodě na nedotčené Tremitské ostrovy, které jsou rájem pro potápěče.

Jedno z malebných kotvišť u Lago di Varano

Jedno z malebných kotvišť u Lago di Varano