Pisa – to není jen šikmá věž

Pisa je velice známé město v Toskánsku, které stejně jako Florencie leží na řece Arno. Toto město o rozloze 185 km2 má téměř 90 tisíc obyvatel a většina z nás ho zná především kvůli jeho největší atrakci – šikmé věži. To ovšem není zdaleka jediná pamětihodnost, kterou stojí za to navštívit.

Náměstí zázraků

Náměstí zázraků, italsky Piazza deli Miracoli je rozlehlý areál, na kterém se nalézají ty nejznámější pamětihodnosti města Pisa. První z nich je světoznámá šikmá věž neboli Torre Pendente. Stavba této pozoruhodné kampanily byla započata v roce 1173, ale už v roce 1185 se ukázalo že se stavba jaksi naklání, a to byla postavena pouze tři patra. V roce 1350 byla stavba dokončena, ale k jejímu vyrovnání už nikdy nedošlo. V devadesátých letech minulého století byly provedeny opravné a zpevňující práce a věž tak byla zajištěna ve své původní podobě. Šikmá věž v Pise měří 56,6 m a vychýlena je 5°30´ jihovýchodním směrem.

Románská bazilika

Vedle věže se nachází překrásná pětilodní románská bazilika s trojitou příčnou lodí. Tento dóm je zasvěcený Panně Marii Assuntě a jistě vás uchvátí svojí monumentalitou. Přímo naproti průčelní fasádě se nachází Baptisterium, obrovská křestní kaple.

Šikmá věž v Pise

Šikmá věž v Pise

Starodávný hřbitov Camposanto Monumentale

Severní stranu Náměstí zázraků tvoří hřbitov Camposanto Monumentale ze 13. století. Doslovný překlad názvu je Svaté pole a podle legendy na toto místo byla dovezena svatá půda z Golgoty, hory na které byl ukřižován Ježíš Kristus. Legenda dále praví, že těla, pohřbená na tomto svatém místě, se rozloží již za 24 hodin. Na hřbitově se nachází vzácné římské sarkofágy a hrobky vlivných rodin se starobylými náhrobky.
Celé náměstí Piazza dei Miracoli bylo v roce 1987 zapsáno na seznam památek světového dědictví UNESCO.