Urbino – cihlové město

Toto italské město se nachází v regionu Marche a má skoro 16 tisíc obyvatel. Město se pyšní mnoha významnými stavbami převážně z období renesance a v roce 1998 bylo zapsáno na seznam chráněných památek UNESCO.
Urbino se rozkládá na dvou návrších uprostřed hornaté krajiny, a když se budete procházet jeho malebnými uličkami, uvidíte především neomítnuté cihlové domy, které jsou pro město typické.

Urbino - město z cihel

Urbino – město z cihel

Renesanční dvorská kultura

Největšího rozkvětu město dosáhlo v období renesance za vlády rodu Montefeltro. Tento rod, jehož nejznámějším představitelem byl bezpochyby Federico de Montefeltro, se zasloužil o rozsáhlou přestavbu města. Federico, vévoda urbinský, byl velmi úspěšný kondotiér, tedy velitel nájemné armády, zkušený diplomat a milovník umění a literatury. Na jeho dvoře působil například slavný malíř Piero della Francesca nebo otec Raffaela – Giovanni Santi. Nepřehlédnutelnou dominantou města, kterou nechal vystavět Federico v roce 1472, je Palazzo Ducale, největší renesanční stavba v celé Itálii. Monumentální palác, ze kterého vystupují dvě válcovité věže, byl postaven architektem Lucianem Lauranem a ukrývá několik nádvoří, trůnní sál, vévodovu pracovnu – tzv. studiolo,reprezentativní schodiště a uvnitř najdeme také Národní galerii regionu Marche. Zajímavostí také je, že slavná kniha Dvořan od Baldassara Castiglione byla inspirována právě životem na dvoře rodu Montefeltro.

Duomo di Urbino

Významnou památkou je dále urbinská katedrála – Duomo di Urbino, která navazuje na výše zmíněný palác. Dóm pochází ze stejného období jako palác, ale dokončen byl až v roce 1604. V 18. století byl poškozen při zemětřesení a přestavěn v klasicistním stylu. Dalšími památkami města jsou například kostel San Domenico nebo Raffaelův dům na Piazza della Republica.

Gurmánské požitky

A na závěr něco pro gurmány, pokud navštívíte Urbino, určitě nezapomeňte ochutnat tzv. Casciotto di Urbino, tvrdý sýr z ovčího a kravského mléka.